Tehnoloogia

Ei leidu vist tööriista, mille kasutamisega ei mängiks tehnoloogia oma rolli. Need on lahutamatud. Eraldi kategooria tööriistu on butafooria, mis täidavad tööriista tähistaja rolli.